Meri debaton ashpër me Rozën: E ka me selikon, prandaj i lëviz mjekra…

BB2Live

Meri debaton ashpër me Rozën: E ka me selikon, prandaj i lëviz mjekra…

Meri debaton ashpër me Rozën: E ka me selikon, prandaj i lëviz mjekra…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *